Navrhujeme komplexní systémy pro elektronické zpracování firemních dokumentů a procesů.

 

Snížení interních nákladů
Digitální systémy sníží počet dokumentů v papírové podobě. Zrychlením a zefektivněním procesů a práce s dokumenty dosáhnete citelného snížení interních nákladů.
Zpracování přijatých faktur
Přezkoušení a schválení přijatých faktur, kontrola údajů na faktuře, přehledy a vyhledávání, propojení na ERP systémy.

Zpracování smluv
Příprava a schválení odběratelských či dodavatelských smluv, evidence dodatků a změn, provázání se souvisejícími dokumenty.
Žádanky
Převedené dokumenty archivujeme na
digitálních nosičích či v digitálním archivu, ke
kterému získáte zabezpečený přístup po síti. Na dotaz provedeme také fyzickou archivaci, případně skartaci.Řízená dokumentace
ISO, výrobní dokumentace, interní směrnice, sdílení práce při tvorbě a připomínkování, verzování, řízené seznámení s dokumenty
Zpracování přijaté pošty
Evidence doručené pošty, propojení s datovými schránkami a e-maily, globální vyhledávání, optimalizace procesů ve firmě
Mám zájem o více informací