Vymyká se vám množství dokumentů ve firmě z rukou? Bojíte se jejich ztráty? Převedeme vám je do digitální podoby.

 

Digitalizace dokumentů
Skenujeme dokumenty jednorázově, ale také průběžně, aby se vám spisy znovu nezačaly hromadit. Digitalizaci můžeme provést buď ve svých speciálně vybavených prostorách, nebo ji zajistit přímo u vás.


Digitalizace velkoformátů
Také vaše velkoformátové předlohy převedeme a uchováme ve vysoké kvalitě. V případě technických výkresů převedeme i rastrové formáty do vektorové grafiky.


Digitalizace knih
Do digitální podoby převedeme také složitejší, vázané dokumenty. Mezi ně patří knihy, časopisy a další periodika. Digitalizaci provádíme na knižních skenerech.

Archivace


Převedené dokumenty archivujeme na digitálních nosičích či v digitálním archivu, ke kterému získáte zabezpečený přístup po síti. Na dotaz provedeme také fyzickou archivaci, případně skartaci.

Zpracujeme za vás:

faktury - formuláře - smlouvy - dohody - složenky - knihy - tiskoviny - kartografické materiály - nákresy - projekty - obrazovou dokumentaci fotografie - vizitky


Mám zájem o více informací